Avís legal

Avís legal

Avís legal

Avís legal

Avís legal

Dades del lloc web

D'acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web.

Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal. La finalitat de la recollida de dades d'aquest formulari és per a poder oferir la informació per vostè sol·licitada dels nostres productes i serveis. El destinatari de les dades és exclusivament TEKDOM, SERVEIS D'ARQUITECTURA INTEGRALS S.L. Les dades introduïdes en els formulari són de caràcter facultatiu, és a dir, vostè pot introduir les dades que consideri necessaris. L'obtenció de les dades sol·licitades té com a conseqüència una millor informació sobre els nostres serveis. Té la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal existents en el nostre fitxer.

Propietat industrial

Es prohibeix la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels continguts d'aquest lloc web amb finalitat comercial. Aquests actes d'explotació només podran portar-se a terme prèvia autorització expressa de tekdōm®. Només s'autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per fer un ús privat dels continguts del lloc web.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa per part dels legítims titulars.

tekdōm® es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la seva forma de presentar o localitzar-los.

El responsable

Titular: TEKDOM, SERVEIS D'ARQUITECTURA INTEGRALS S.L.
CIF: B-55558092
Direcció: C/ Góngora, 66 - 43870 AMPOSTA (Tarragona)
Telèfon: (+34) 977.707.075
Fax: (+34) 977.707.076
Adreça electrònica: info@tekdom.es