Línies de disseny

BOX Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Construccions tipus envolvent, com magatzem, naus,... on el que importa es crear una pell de tancament deixant un espai interior diàfan d'us flexible (equipaments, indústries, magatzems, ...)

Funcionalitat

Les construccions de la col·lecció BOX són principalment magatzems, o naus per a usos industrials, agropecuaris, esportius, culturals, ... és a dir, tots aquells usos que no són habitatges.
Dintre d’aquest concepte també s’inclouen bungalows, residències, albergs, locals socials, així com casetes de camp, magatzems, ...
El concepte estructural emprat és el sistema tekdōm®_FR, el qual és més ràpid, lleuger, i amb unes prestacions d’aïllament tèrmic i acústic superiors als sistemes tradicionals.

Qualitat espaial

Es tracta de projectes molt específics, en els quals Tekdom s'adapta a les necessitats del projecte, aprofitant la flexibilitat del sistema, les possibilitats de treball en taller, els acabats que busca el client, els costos, etc.

Arquitectura de disseny

Vostè pot gaudir del disseny del seu projecte BOX gràcies als nostres models en 3D, i tenir així la certesa que la seva edificació s'adapta plenament als seus gustos ia les seves necessitats abans de redactar el corresponent projecte d'arquitectura.

A més, Tekdōm® treballa amb un equip propi d'arquitectura que garanteix la qualitat en el disseny del producte acabat.

Models

El concepte BOX no parteix d’un model preestablert, sinó que és el propi client qui, segons les seves necessitats i amb l’assessorament tècnic del nostre equip d’arquitectes, configura l’espai que desitja.
Alguns usos, sí disposen de model, donat el seu caràcter unitari i repetitiu (com el cas dels bungalows, o de les casetes de camp). Pot consultar aquests models si ho desitja, posant-se en contacte amb el nostre departament comercial.

  • BOX_IN

    Arquitectura industrial, d’oficines, esportives,... on l’important és la pell envolvent amb un espai interior de gran volum i diàfan.

  • BOX_RU

    Arquitectura rural, amb diversos models: caseta d’eines, maset i magatzems.

  • BOX_XS

    Arquitectura de petita escala, amb una superfície ajustada. Són construccions tipus bungalow, que son muntades a taller i transportades al lloc on s’ubiquen.