Línies de disseny

BOX_RU Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Arquitectura rural, amb diversos models: caseta d’eines, maset i magatzems.

BOX_RU_Caseta d’eines

Magatzem de 20 m².
Construcció de superfície d’ocupació en planta menor de 20 m2, destinada a la guarda de la maquinària i demés estris de conreu, vinculada a una explotació agrícola.
Consta d’un espai bàsic corresponent a una superfície de fins 20 m2 i que constitueix l’espai bàsic destinat a emmagatzematge a les casetes d’eines. També pot constar d’un espai tancat destinat al emmagatzematge de material fitosanitari necessari per a l’explotació que es du a terme.

BOX_RU_Magatzem

Magatzem entre 40 i 80 m².
Instal·lació destinada a emmagatzemar eines, màquines, productes agrícoles i altres elements relacionats directament amb l’explotació agrícola, pecuària o forestal, i aquelles instal·lacions destinades a l’elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia explotació.

BOX_RU_Mas

Caseta de camp de 40m²
Construcció de superfície d’ocupació en planta menor de 40 m2 vinculada a una explotació agrícola destinada a guarda de maquinària i demés estris de conreu, necessària per l’explotació de l’activitat agrícola, així com a activitats de lleure familiar.

Consta de:
D’un espai bàsic corresponent a una superfície de fins 20 m2 i que constitueix l’espai bàsic destinat a l’estança de trobada familiar o de treballadors al maset.
Espai magatzematge destinat a guarda de maquinària que complementa a l’espai bàsic. Es considera una superfície màxima de 15 m2
Cambra higiènica, on es situen els aparells sanitaris adequats per a la higiene dels treballadors de l’explotació agrícola, sigui familiar o professional. Aquest espai es preveu d’un màxim de 4 m2.
Porxo o rafal: Element de protecció i d’ombra a l’espai exterior contigu a la construcció.
Cambra fitosanitària, destinat al emmagatzematge de material fitosanitari necessari per a l’explotació que es du a terme.
Capçal de reg, propi de les explotacions agrícoles de conreu de regadiu, és l’espai on es disposen les instal·lacions necessàries per a la gestió del reg del conreu

Personalitzi la seva casa, amb la línia d'acabats pot adaptar-la a la seva mida:

La línea d’acabats BASIC representa la millor opció a nivell econòmic. Consisteix en una sèrie d’acabats d’accés, amb uns acabats estàndard els quals també s’ajusten a un disseny pràctic, funcional i actual. Una opció per als que busquen la qualitat al millor preu.

Línea d'acabats sols disponible per a promocions mínimes de quatre unitats.

Memoria qualitats basic (ca)

Configura la teva casa BOX_RU + BASIC

Mòduls predefinits