Línies de disseny

REHABIT Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Col·leccions i models de cases prefabricades d’acer

Reformes interiors d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, locals,... així com també remuntes sobre edificis existents, podent actuar a la vegada sobre la fesonomia exterior i interior.

Funcionalitat

Els habitatges de la col·lecció REHABIT són principalment reformes interiors d’habitatges existents, les quals poden incloure també la redistribució interior, així com la reforma de l’acabat exterior, en cas d’habitatges unifamiliars.
En molts casos també es tracta d’ampliacions d’habitatges existents, les quals són fàcilment executables amb el nostre sistema estructural Tekdōm®_FR, el qual és més ràpid, lleuger, i amb unes prestacions d’aïllament tèrmic i acústic superiors als sistemes tradicionals. A més, el fet de ser lleugers permet millor la remunta sobre estructures existents, al no sobrecarregar en excés l’estructura existent ni els fonaments.

Qualitat espaial

Els dissenys resultants, fruit de la flexibilitat del sistema i de l'assessorament del nostre equip d'arquitectura propi així com d'incorporar els gustos i necessitats del client, adquireix una qualitat espacial tant en el disseny exterior com a l'interior remarcable.

En el cas d'ampliacions, aquestes poden consistir en seguir la línia de disseny existent, integrant els nous espais a l'edificació existent, o bé reformar la imatge exterior total del conjunt.

De la claredat en l'organització dels espais en combinació amb la qualitat dels materials i del detall s'obté una immillorable qualitat de vida.

Arquitectura de disseny

Els dissenys són de línies pures i simples, actuals. Vostè pot gaudir del disseny del seu habitatge gràcies als nostres models en 3D, i tenir així la certesa que el seu habitatge s'adapta plenament als seus gustos i a les seves necessitats abans de redactar el corresponent projecte d'arquitectura.

A més, Tekdōm® treballa amb un equip propi d'arquitectura que garanteix la qualitat en el disseny del producte acabat.

Models

El concepte REHABIT no parteix d’un model preestablert, sinó que és el propi client qui, segons les seves necessitats i amb l’assessorament tècnic del nostre equip d’arquitectes, configura l’espai que desitja.

Personalitzi la seva casa, amb la línia d'acabats pot adaptar-la a la seva mida:

Es tracta de qualitats òptimes per la seva relació qualitat / disseny / cost, que compatibilitza les prestacions màximes amb el disseny a un cost òptim. El nivell de qualitat estàndard tekdōm® parteix d'unes qualitats superiors a la mitjana, com es pot comprovar al fitxer de qualitats adjunt.

Vostè pot consultar els acabats dels nostres habitatges descarregant el document de Memòria de Qualitats.

Memoria qualitats quality (ca)

Configura la teva casa REHABIT + QUALITY

Per aquells més exigents, que busquen la màxima qualitat per sobre de tot, existeix aquesta línia de qualitat i d'acabats, que millora les qualitats de tots els acabats de l'habitatge, així com del mobiliari de cuina i banys, a més d'electrodomèstics. El resultat, un habitatge amb un nivell d'acabats i de qualitats excepcional, i amb el disseny més avantguardista.

Vostè pot consultar els acabats dels nostres habitatges descarregant el document de Memòria de Qualitats.

Memoria qualitats premium (ca)

Configura la teva casa REHABIT + PREMIUM

Models d'exemple

Exemples de configuracions a través de mòduls REHABIT