Acabats

Paquets d'equipament

Equipament per a les cases d'acer modulars | Pack ECO, DOMO, PISCINA, GREEN

Paquets d'equipament

Equipament per a les cases d'acer modulars | Pack ECO, DOMO, PISCINA, GREEN

Per tal de poder oferir un producte més personalitzat, existeixen tot un seguit de paquets d'equipament per a l'habitatge. Aquests paquets consisteixen, bàsicament, amb d'un seguit d'equipaments els quals, si bé es poden escollir de forma independent, si s'escullen de forma conjunta, el client aconsegueix un preu més ajustat.

Pack +ECO

Es tracta de tot un seguit d'instal·lacions destinades a la millora en l'ecologia, l'estalvi energètic i l'eficiència, per tal d'oferir un producte el més respectuós amb el medi ambient, i també amb l'estalvi per al seu usuari. Aquest "pack" inclou:

  • Panell addicional en coberta per a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS) per al suport energètic en calefacció.
  • Coberta solar fotovoltaica situada al porxo d'aparcament del vehicle en parcel·la, per a la càrrega de bateries, i recàrrega, si s'escau, del vehicle elèctric (Sup. de panells 12 m2).
  • Reciclatge de les aigües grises de l'habitatge, per al seu reaprofitament.
  • Sistema de recollida de les aigües de pluja per a usos de reg de la parcel·la.

Configura la teva casa

Pack +DOMO

Es tracta de tot un seguit d'instal·lacions destinades a la centralització de totes les prestacions de l'habitatge, i els mecanismes per al seu control, per la millora en la comoditat per a l'usuari, i indirectament també millora l'estalvi energètic. Aquest concepte es coneix com DOMÒTICA, o habitatge intel·ligent automatitzat. Aquest "pack" inclou:

  • Centraleta domòtica de control de totes les instal·lacions.
  • Persianes motoritzades i de seguretat, per al control solar i la seguretat de l'habitatge.
  • Control del sistema de climatització.
  • Control del sistema d'il·luminació.

Domo

Configura la teva casa

Pack PISCINA

Per als habitatges unifamiliars en parcel·la, s'ofereix la possibilitat d'incloure, en el concepte de "claus en mà" de l'habitatge, la construcció de la piscina, amb totes les instal·lacions necessàries. El projecte també haurà d'incloure el projecte de piscina (inclòs en aquest pack).

S'ofereix un producte "piscina" com a referència, amb una superfície de 3x12+3 = 45 m2, amb un carril per a la pràctica de la natació de 3x12, i una zona infantil de 3x3, a un preu tancat, el qual inclou: projecte, excavació, construcció de la piscina, il·luminació interior del vas de la piscina, i instal·lacions auxiliars. Per altres configuracions, es pot optar per un disseny personalitzat.

Configura la teva casa

Pack GREEN

Un paquet també pensat per als habitatges unifamiliars en parcel·la, el qual inclou el disseny del jardí, la plantació d'espècies vegetals, el sistema de reg, l'execució de superfícies pavimentades, així com tendals, pèrgoles, ... segons disseny de projecte. Aquest "pack" requereix d'un disseny previ, i el preu s'ajustarà segons les necessitats i requeriments de la parcel·la i el client.

Configura la teva casa