FAQ'S

FAQ'S

Preguntes freqüents sobre cases d’acer

FAQ'S

Preguntes freqüents sobre cases d’acer

El sòl per edificar (o edificable) és aquell que disposa de tots els serveis urbanístics que estableix la Llei d'urbanisme.
En principi, el sòl edificable és el sòl urbà, és a dir, situat al casc urbà de la població o bé inclòs en alguna urbanització que disposi de tots els serveis.
Si vostè té algun dubte sobre si pot edificar o no a la seva parcel·la, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres, o bé adreci's al seu Ajuntament. La petició d'un Certificat d'aprofitament urbanístic al seu Ajuntament és el document on li dirà si es tracta d'un sòl edificable, no edificable, o si té alguna condició urbanística per edificar.

De fet, vostè disposarà d'un preu personalitzat i tancat, segons la línia d'acabat que vostè hagi escollit, i segons els paquets d'equipament que hagi triat (si s'escau), abans de signar el contracte amb nosaltres, i sense sorpreses. En la confecció del pressupost però, hi ha conceptes que s'han de comptar a banda, ja que depèn molt de la configuració que tingui la parcel·la, del tipus de sòl, ...
Així, per exemple, el moviment de terres de la parcel·la no està inclòs, ja que depèn del cas concret de cada terreny, caldrà més o menys moviments de terra, si hi ha soterrani, si es tracta d'un terreny en pendent o no, si hi ha pedra a sota, o hi ha un nivell freàtic alt.
De la mateixa manera, el fonaments en depenen en gran mesura del tipus de sòl de cada terreny, així com de la configuració de l'habitatge (un nivell, o varis nivells en alçada) ...
Quan es tracta de construccions en més d'una alçada, també cal comptar a part el cost del sostre addicional, així com de l'escala d'accés a la planta superior.
El cost del projectes, i l'estudi geotècnic, cas que sigui necessari, tampoc es troben inclosos. Alguns clients ja disposen d'aquests documents, pel que no ha de ésser un cost fix per a tothom.
De la mateixa manera, el cost de la llicència d'obres no es troba inclòs, però nosaltres li direm el seu import per tal que vostè pugui saber el muntant total del cost de la construcció –tot inclòs-.
EN QUALSEVOL CAS, NOSALTRES LI PREPARAREM UN PRESSUPOST TANCAT, AMB TOTS ELS EXTRES NECESSARIS, PER TAL QUE VOSTÈ PUGUI TENIR UN PREU "CLAUS EN MÀ" AMB TOT INCLÒS.

Les nostres construccions són 100% hipotecables. Es tracta de béns immobles, per tant poden constituir garantia per tal de poder constituir un crèdit hipotecari.
Consulti una entitat bancària, o bé si ho prefereix, li podem gestionar el finançament a través de la nostra entitat bancària col·laboradora.
De fet, gràcies al nostre sistema constructiu tekdōm®_FR , i al preu "claus en mà", gràcies a la relació preu/qualitat del nostre sistema, podrà aconseguir percentatges de finançament entre el 80-90% del total de la inversió.

Desenal, l'obligatori segons la Llei d'Ordenació de la Construcció que fa que els promotors garanteixin els elements principalment estructurals de les cases. En els casos dels auto-promotors no és necessari. En el cas de tekdōm®, el client actua com a promotor i tekdōm® com a constructora.
Sempre que es vulgui fer una promoció per vendre a clients finals, cal que tingui sempre el desenal.
L'altra assegurança important és l'assegurança de la llar, important per tal de protegir-se dels inconvenients dels robatoris, incendis, accidents o malfuncionaments de contingut o continent.

El sistema constructiu tekdōm®_FR permet adaptar-se a qualsevol disseny arquitectònic. Això comporta un avantatge decisiu: SI VOSTÈ TÉ UN PROJECTE AMB UN DISSENY ARQUITECTÒNIC DETERMINAT, NOSALTRES LI PODEM ADAPTAR EL DISSENY AL NOSTRE SISTEMA tekdōm® SENSE CAP COST ADDICIONAL PER A VOSTÈ.

Vostè, un cop tancat el contracte amb nosaltres, no s'ha de preocupar de res, nosaltres li gestionem tot.

El termini de construcció depèn, principalment, de la superfície de l'habitatge, si bé amb el nostre sistema constructiu s'aconsegueixen uns terminis de construcció de la meitat que amb el sistema constructiu tradicional.
Nosaltres li calculem aproximadament, la data de final d'obra del seu habitatge, i si vostè ho vol, ens comprometem per escrit.
Si pot gaudir del seu nou habitatge abans, vostè també en surt beneficiat!

Si vostè vol, li podem dur a terme inspeccions periòdiques, així com la gestió en el manteniment del seu habitatge, per tal que vostè no s'hagi de preocupar de res, també durant la vida útil del seu habitatge. Més comoditat i servei, impossible.

Aquí li adjuntem una taula comparativa entre el nostre sistema constructiu i la construcció tradicional, per tal que vostè pugui comparar els avantatges del sistema.